Tasha and Trisha od Kalnika

Srebrno osječane ženke Tasha i Trisha omačene su 27.08.2017. (roditelji Dora od Kalnika i James Dean).