Tasha and Trisha od Kalnika

Silver shaded sisters Tasha and Trisha were born on August 27th, 2017. (parrents: Dora od Kalnika and James Dean).

Tasha and Trisha

Image 1 of 5

Revijalna izložba mačaka u Rijeci, 17.12.2017.