Supreme Champion James Dean

Na međunarodnoj izložbi mačaka održanoj u Zagrebu 19. i 20.11.2016. mačak DK Nightsky’s James Dean je dobio i zadnja dva certifikata (CACS) potrebna za najvišu titulu – SUPREME CHAMPION!