Međunarodna izložba u Samoboru 11.&12.05.2013.

U subotu 11.05. izlagali smo samo Elzu od Kalnika, koja je dobila CACS certifikat te BIS u kategoriji I.

U nedjelju 12.05. izlagali smo više maca, te su ovo njihovi rezultati:
1. Adele od Kalnika – BIS mačići kategorija I
2. Betty Blue od Kalnika – CAC, BIS kategorija I
3. Bella od Kalnika – CAC, NOM (vlasnik D. Bajec)
4. GIC Elza od Kalnika – CACS, NOM
5. CH Nightsky’s James Dean – CACIB, NOM