Međunarodna izložba Celje, 15.10.2016.

James Dean je dobio još jedan certifikat (CACS) za titulu Supreme Champion.