Međunarodna izložba Celje, 10.10.2015.

Felinološko društvo Celje organiziralo je međunarodnu izložbu mačaka u Celju 10. i 11.10.2015. Mi smo sudjelovali na izložbi sa mačkom Viktorom u subotu.