Mačić Ugo od Kalnika

Dora od Kalnika i James Dean su 20.01.2016. dobili novog potomka, a 28.03.2016. dobio je još dva brata.